Logotyp för Resumé

Resumé

Marknadsföring · Sweden
Beskrivning
Utgivning 2017 (nr – utgv.dag – materialdag)
1 – 16 februari – 2 februari
2 – 23 mars – 9 mars
3 – 20 april – 6 april
4 – 18 maj – 5 juni
5 – 21 juni – 5 juni
6 – 31 augusti – 17 augusti
7 – 28 september – 14 september
8 – 20 oktober – 6 oktober
9 – 30 november – 16 november
10 – 20 december – 4 december

Tidningen Resumé och siten Resume.se är Skandinaviens ledande medie om marknadskommunikation och medier. Sedan tre år tillbaka har vi formulerat vårt uppdrag så här: Resumé ska vara sveriges bästa affärssite riktad mot alla som jobbar med kommunikation. I Resumé hittar du alla snabba nyheter i pr-, reklam- och mediebranschen.

-

The magazine Resumé and site Resume.se is Scandinavia's leading media about marketing communications and media. For three years now, we have formulated our mission as follows: Resumé will be Sweden's best business site directed to all who work with communication. In Resumé you can find all the quick news in PR, advertising and media industry.

24-57
Ålder
54%
Män
46%
Kvinnor