Logotyp för Resumé

Resumé

Marknadsföring · Sweden

Displayannonsering Produkt

 • Panorama
  Panorama
  980x240 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Panorama stor
  Panorama stor
  980x360 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Modul 1
  Modul 1
  500x240 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Modul 2
  Modul 2
  500x240 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Outsider 1
  Outsider 1
  250x600 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Outsider
  Outsider
  250x360 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Wallpaper
  Wallpaper
  1150x230 px, 700x2134 px, 700x2134 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Takeover
  Takeover
  1920x1080 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, Third-party script, MP4

Allmänna riktlinier

Allmänna riktlinjer

HTTPS
Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https://Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.

BROWSERS
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Safari
- Opera
- Google Chrome LJUD
Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.
Ljudet måste ha en på-/av-knapp.
MATERIALINLÄMNING
Material ska vara Resumé tillhanda senast:
* 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
* 5-15 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
(kontakta Adops för vidare information)
Vid sen materielleverans kan inte önskat startdatum garanteras.
Materialet mailas till digitalannons@bbm.bonnier.se
Ange nedan information när ni levererar materialet:
- Vilken annonsör och kampanj materialet avser
- Start- och slutdatum
- Landnings-URL:er
- Kontaktperson och uppgifter
Övriga krav
Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.

Viktig information / Important Information

För att annonserna ska synas på både sajten och i mobilen, måste ni leverera material för både desktop och mobil, då vår sajt är responsiv.

-

For ads to appear both on desktop and mobile phone, you must deliver materials for both desktop and mobile, then our site is responsive.

Villkor / Conditions

• Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid.
• Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
• Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstagas för redaktionellt innehåll.

-

• All ads must adhere to our stated weights, dimensions and delivered on time.
• Ad Producer is responsible for the material's functionality and design.
• The material must not be designed in such a way that the ad can be mistaken for editorial content.

Leverans / Delivery

Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid. Allt material skall vara Resumé tillhanda senast 3 dagar före kampanjstart, om inget annat överenskommits.

Skicka det digitala materialet till digitalannons@bbm.bonnier.se, skriv Resumé, annonsör, kampanjprogram samt den aktuella veckan för kampanjen i ämnesfältet.

Avser det lämning av annonsmaterial för print ska det skickas till Annonsservice Picapoint i samarbete med Bonnier Business Media AB:
annonsmaterial@resume.se
Tel: 070-644 70 73

All materials must be delivered to Resumé later than 3 days beforecampaign start, unless otherwise agreed.

Send material to digitalannons@bbm.bonnier.se and write resume.se and the current week of the campaign in the subject field.

For print, please send the material to annonsmaterial@resume.se

Webbläsare / Browsers

Annonserna fungerar i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:

• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari
• Opera
• Google Chrome

-

Ads works in all current versions of the browsers listed below, which are tested and guaranteed by the advertisement producer:

• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari
• Opera
• Google Chrome
Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan